Chính sách mua bán

Chính sách mua bán

  • Nhận ký gửi mua bán chuyển nhượng bất động sản và phí MG do thoả thuận hài hoà với khách hàng.
  • Luôn kết hợp với các đối tác đồng nghiệp chân thành và đảm bảo quyền lợi cho nhau.
  • Nhận phân phối các dự án cho các chủ đầu tư.