Đất nền Bưng Ông Thoàn, P. Phú Hữu, Quận 9

Đất nền Bưng Ông Thoàn, P. Phú Hữu, Quận 9