Thành phố Thủ Đức lập 2 trung tâm về hạ tầng và an sinh xã hội

Thành phố Thủ Đức lập 2 trung tâm về hạ tầng và an sinh xã hội

Việc thành lập hai trung tâm tại TP Thủ Đức trên cơ sở nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Công trình nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công trình nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) nhìn từ trên cao – Ảnh: CHÂU TUẤN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và Trung tâm An sinh xã hội trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Việc thành lập hai trung tâm trên cơ sở nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật có chức năng làm chủ sở hữu, quản lý khai thác, vận hành, bảo trì liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi và hệ thống công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đây cũng là đơn vị đầu mối, thống nhất việc tiếp nhận, tổ chức quản lý, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công đối với các công trình liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng thủy lợi và hệ thống hạ tầng – xã hội.

Trung tâm An sinh xã hội thực hiện chức năng kết nối, huy động nguồn lực xã hội theo nguyên tắc hiệp lực công, tư nhằm hướng đến xây dựng hạ tầng phúc lợi xã hội bền vững.

Ngoài ra, trung tâm cũng cung cấp dịch vụ phúc lợi cơ bản cho người yếu thế, người nghèo ở đô thị, lao động phi chính thức và những người cần được hỗ trợ tại TP Thủ Đức.

Trung tâm này còn thực hiện chức năng kêu gọi, tiếp nhận các nguồn tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa cũng như xây dựng và triển khai chiến lược an sinh cho lao động phi chính thức, người yếu thế, người di cư trên địa bàn.

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật đặt tại số 1 đường Tagore, phường Bình Thọ; còn Trung tâm An sinh xã hội đặt tại 169 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu.

UBND TP Thủ Đức cũng vừa thông báo tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đối với hai thủ tục mới, gồm: hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách do Phòng kinh tế tiếp nhận và thẩm định; hồ sơ phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đồ án trên địa bàn do Phòng quản lý đô thị tiếp nhận và thẩm định.

Công trình nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÂU TUẤN